Informatie over new happy

Privacybeleid

Privacyverklaring new happy


Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik www.newhappy.nl en www.ontdek.newhappy.nl, hierna aangeduid als ‘de website’. Wanneer er wordt gesproken over new happy of the new happy, wordt hier gesproken over dezelfde entiteit, namelijk the new happy.

Bij het gebruik van de website en het content-aanbod van the new happy kan door the new happy informatie over jouw gebruik van deze website en de aangeboden content worden verzameld. The new happy vindt het belangrijk om jouw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen.


1.1 INHOUD

The new happy behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de onderwerpkeuze, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade die is veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, inclusief informatie die onvolledig of onjuist is, worden dan ook afgewezen. Alle voorstellen zoals weergegeven op deze site zijn niet-bindend en zonder enige verplichting. Delen van de pagina’s of de volledige publicatie, inclusief alle voorstellen en informatie, kunnen door the new happy worden aangevuld, gewijzigd of gedeeltelijk of geheel worden verwijderd zonder dat dit specifiek wordt aangekondigd.


1.2. DOORVERWIJZINGEN EN KOPPELINGEN

The new happy is niet verantwoordelijk voor inhoud waarnaar wordt gekoppeld of doorverwezen vanaf de pagina’s van de website. In geval van schade als gevolg van het gebruik van de hier weergegeven informatie, is uitsluitend de auteur van de respectievelijke pagina’s eventueel aansprakelijk, niet degene die naar deze pagina’s heeft gekoppeld.


1.3. AUTEURSRECHT

The new happy heeft de intentie geen materiaal met auteursrechten voor publicatie te gebruiken. Indien dit niet mogelijk is, zal het auteursrecht van het respectievelijke object worden vermeld. Het auteursrecht voor materiaal dat door the new happy is geproduceerd, is voorbehouden. Duplicatie of gebruik van objecten zoals schema’s, beelden, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder dat the new happy daar schriftelijk mee akkoord gaat.


1.4. PRIVACYBELEID

Als de gelegenheid wordt geboden persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren (e-mailadressen, naam, adressen, etc.), vindt het invoeren van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik van door the new happy gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden.


1.5. WETTELIJKE GELDIGHEID VAN DEZE COOKIE- EN PRIVACYVERKLARING

Deze Cookie- en Privacyverklaring moet worden gezien als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u bent doorverwezen. Als delen of afzonderlijke voorwaarden van deze verklaring niet wettelijk of juist zijn, wordt de inhoud of geldigheid van andere delen ervan hierdoor niet aangetast.


1.6. VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS EN VERANTWOORDELIJKE

Wanneer je content downloadt, je aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met the new happy of anderszins gebruik maakt van de diensten van the new happy, worden de door jou verstrekte (persoons)gegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van the new happy en Sharetribe Ltd.

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan the new happy, kan the new happy aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende jouw gebruik van de diensten van the new happy. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat je gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;

 • gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop je ervan gebruik van maakt en het soort dienst dat wordt gebruikt;

 • locatiegegevens afkomstig van jouw apparatuur of afgeleid van je IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer je een bepaalde dienst gebruikt;

 • gegevens beschikbaar in externe bronnen. Wij kunnen informatie over je ontvangen van publieke of commercieel beschikbare bronnen; bijvoorbeeld van een sociale media site.

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is the new happy, Oudenoord 335, 3513 EP Utrecht en Sharetribe Ltd (Antti Virolainen), Kirjurinkuja 3 F 46 02600 Espoo.2. DOELEINDEN GEGEVENSVERWERKING

The new happy verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • je op de hoogte te houden van de producten en diensten die op de website van the new happy zijn gepubliceerd;

 • indien je dat op prijs stelt; jou een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;

 • jou content toe te sturen die middels een downloadformulier opgevraagd is;

 • het delen van content via social sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken;

 • verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over jouw interesses en over jouw gebruik van de website, proberen wij onze producten en diensten te verbeteren en beter te doen afstemmen op jouw gebruik dan wel jouw interesses;

 • te voldoen aan de op the new happy van toepassing zijnde wet- en regelgeving.


2.1. GEGEVENSVERSTREKKING AAN DERDEN

Jouw gegevens worden zonder je toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot the new happy behoren, behoudens het navolgende. The new happy maakt gebruik van de diensten van Sharetribe Ltd en Stripe betalingsmethode. Op het gebruik van de website zijn tevens hun voorwaarden en privacyverklaringen van toepassing. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Sharetribe en Stripe.   

Daarnaast is het mogelijk dat the new happy op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken. The new happy zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.


2.2. TELEFOONGESPREKKEN

Telefoongesprekken met the new happy zullen nooit worden opgenomen. Er kunnen daarom geen rechten aan een telefoongesprek worden ontleend.


2.3. BEVEILIGING GEGEVENS

The new happy respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van the new happy. Deze databases zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van the new happy, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. The new happy spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

The new happy is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan the new happy.


2.4. INZAGE EN CORRECTIE GEGEVENS EN RECHT VAN VERZET

Je kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in je gegevens die door the new happy zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kun je bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie betreffende de producten, diensten of content van the new happy. Indien je van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kun je een e-mail sturen naar hallo@newhappy.nl, of dat schriftelijk doen via:

the new happy

T.a.v. Nadine van der Wal

Oudenoord 335

3513 EP Utrecht3. COOKIES

Bij het gebruik van de diensten van the new happy kan door the new happy informatie over je gebruik van deze diensten en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Zie hier voor een uitgebreide uitleg over alle mogelijke cookies die bij een bezoek aan een van onze websites kunnen worden geplaatst.


3.1. DOELEINDEN GEBRUIK COOKIES THE NEW HAPPY

Een cookie laat toe dat je browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. The new happy kan cookies bijvoorbeeld gebruiken om:

1. statistische doeleinden: om het gebruik van de website te analyseren. Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat the new happy weet welke (onderdelen) van haar website populair zijn.

2. (indien je daarvoor toestemming hebt gegeven) voor “targeting” doeleinden: om op basis van jouw surfgedrag een profiel van je op te bouwen. Dit betreft Google Analytics cookies en ActiveCampaign cookies.


3.2. VERWIJDEREN EN WEIGEREN VAN COOKIES

Via de browserinstellingen op je computer kun je reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van je browser. Daarnaast kun je de meeste cookies die bij gebruik van de website van the new happy worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kun je ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op je browser.

Let op: indien je cookies weigert en/of verwijdert kun je niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.4. WIJZIGING VAN DEZE COOKIE- EN PRIVACYVERKLARING

The new happy behoudt zich het recht voor om ten alle tijde wijzigingen aan te brengen in deze Cookie- en Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze Cookie- en Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende Cookie- en Privacyverklaring op de hoogte bent.5. AANVULLENDE VOORWAARDEN: SHARETRIBE

Zoals eerder vermeld maakt the new happy gebruik van de diensten van Sharetribe Ltd, gevestigd in Finland. Op het gebruik van de website, is automatisch de privacyverklaring van Sharetribe Ltd van toepassing. Een kort overzicht van hun privacyverklaring luidt als volgt:


Registrar

the new happy service: Sharetribe Ltd

www.sharetribe.com

info (at) sharetribe.com

Contact person

Antti Virolainen

Kirjurinkuja 3 F 46 02600 Espoo

+358-50-5311793

antti.virolainen (at) sharetribe.com

Name of the register

User register of the the new happy service

Use of personal details (purpose of register)

Personal details are collected to make communication and use of service possible. Details can be used for communication between service providers and users and also for direct communication between users. Some personal details are visible on the profile page of the user, but those details are voluntary (except name).

The handling of personal details is not outsourced, but the register data is stored on a server that is rented from a third party company.

Information content of the register

The following information may be stored in the register:

 • Personal details: Name, email address, phone number, street address

 • Account details: username, password (stored in encrypted format)

 • The description text that the user may write about him/herself

 • The offers and requests the user has posted to the service

 • The given and received feedback and badges

 • Statistical data about service usage, e.g. number times the user has logged in

Regular sources of information

Personal details are given by the user on registration to the service or when using it later.

Regular handovers of the information

The information may be handed over for research purposes as described in the Gebruiksvoorwaarden that the user accepts before starting to use the service. The researchers may not publish any research results so that identifying information would be revealed or that any specific user could be detected.

Information considering users of a single the new happy community may be handed over to the client who has founded that community or to the community administrators appointed by that client.

Transfers of the information outside the EU and the European Economic Area

Information may be stored to a server that may be located inside or outside of the EU and the European Economic Area

Register protection principles

The information is stored on computers. The access to the information is restricted with passwords and physical access to the computers is restricted by the server hosting company.”


Meer informatie over Sharetribe en hun privacyverklaring is hier te vinden.


new happy wordt aangedreven door het Sharetribe platform voor marktplaatsen.

Wil je je eigen marktplaats creëren, net als new happy? Lees meer.